//

מצרי מתעצבן על חתונות

The original “Egyptian gets annoyed” video. The video hit 367,500 views in one month alone when published in summer 2013.