//

מחסור התירס הגדול

כתבינו לענייני חדשות יותם לאור יצא לסקר את סגירת מפעל פרי קליל ואת סוף החיים באשר הם. להלן הכתבה:

כתיבה: ONTHEBEACH | יפתח חוצב

תודות:
אבלין ושמואל לין | גיא יחיאלי | סיון וזהר לין | איתמר דרי | יובל מבורך | יואב ברייל | ברק ברינקר | הדר כהני | חן סיון