//

עונת התרבות של ירושלים

A video we made for Jerusalem Season of Culture 2014.
Special thanks to Yaron Steinberg and Yair Moss.

Go to project