מתרגשים מאוד לקראת העונה החדשה של כיסאות מוזיקלים.